Diervriendelijk bankieren

Hoe diervriendelijk en duurzaam is jouw bank?

Als je bedenkt hoe je diervriendelijker en duurzamer kunt leven, dan is je bank waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt. Kiezen waar je bankiert, kan echter een grote invloed hebben op het milieu en dierenwelzijn. Banken gebruiken het geld op jouw bankrekening om te investeren in bedrijven en projecten. Sommige banken investeren veel in megastallen, wapens en milieuvervuilende industrieën. Grote kans dat jij liever niet hebt dat jouw geld gebruikt wordt voor dat soort onverantwoorde investeringen.

Gelukkig zijn er ook banken die strenger zijn in waar ze wel en niet in investeren en die zich vooral richten op duurzamere investeringen, bijvoorbeeld in schone energie. De Eerlijke Bankwijzer doet onderzoek naar de investeringen van banken, waardoor ze makkelijk te vergelijken zijn. Onverantwoorde banken zijn ING, Rabobank en ABN Amro.

Hoe duurzaam en milieuvriendelijk is ING?

In 2015 werd ING door de Eerlijke Bankwijzer uitgeroepen tot de ‘meest klimaatschadelijke bank van Nederland’. Tussen 2010 en 2015 werd door alle onderzochte Nederlandse banken samen 30 miljard dollar in fossiele energiebedrijven geïnvesteerd, waarvan 25 miljard dollar van ING afkomstig was. ING is daarmee in Nederland een koploper als het gaat om investeren in kolen, olie en gas.

Daarnaast hebben ze geen beleid op het gebied van CO2 compensatie en biobrandstoffen en investeren ze ook in bedrijven die zich bezighouden met lobbyen tégen klimaatbeleid. Hoewel ING ook investeert in duurzamere energiebronnen, investeert deze bank nog steeds acht keer méér geld in fossiele brandstoffen. Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerd in mijnbouw en boskap en er is weinig beleid met betrekking tot de impact die projecten op natuurgebieden en het milieu zullen hebben.

En hoe zit het met de diervriendelijkheid van ING?

Daarnaast is ING ook niet bepaald diervriendelijk. In de afgelopen vijf jaar investeerde het 1,3 miljard euro in vleesproducenten die regelmatig in het nieuws komen wegens dierenmishandeling. Een voorbeeld hiervan is de multinational Tyson Foods, waarin ING voor 44 miljoen euro investeerde. ING investeert niet in cosmeticabedrijven die dierproeven doen en ook niet in de bontindustrie. Bij andere sectoren waarbij dieren gebruikt worden, zoals de productie van vlees en andere dierlijke producten, is ING niet bepaald kieskeurig en laat de bank het aan bedrijven zelf over om dierenmishandeling op te lossen zonder verdere voorwaarden hieraan te stellen.

ING en mensenrechten…

Ook op het gebied van mensenrechten is ING niet vooruitstrevend. Zo heeft de bank geen enkel beleid op het gebied van genderdiscriminatie, zowel voor zichzelf als voor bedrijven waarin het investeert. Hoewel mensenrechten deels wel zijn opgenomen in het beleid, valt daar nog een hoop aan te verbeteren. Zo moet bij landverwerving de inheemse bevolking instemmen met het afstaan van land, maar hoeven niet alle betrokken landeigenaren en landgebruikers er mee in te stemmen. Ook is er geen beleid voor bedrijven over bezette gebieden. Daarnaast investeert ING ook in wapenproductie en heeft het geen beleid met betrekking tot wapenhandel.

Hoe duurzaam en milieuvriendelijk is Rabobank?

Ook de Rabobank investeert veel in fossiele brandstoffen en heeft geen beleid om deze investeringen te verminderen. Ook stelt het geen meetbare CO2 reductie eisen aan bedrijven. In 2015 investeerde de Rabobank ongeveer net zo veel in schone energie als in fossiele brandstoffen. Daarnaast investeert de bank ook in boskap.

Dierproeven en de bontindustrie?

De Rabobank investeert niet in cosmeticabedrijven die dierproeven doen, maar investeringen in de bontindustrie zijn niet uitgesloten. Daarnaast is de Rabobank een grote investeerder in de vee-industrie. De Rabobank investeerde de 6,8 miljard euro in veebedrijven met een slechte reputatie. Daarmee was Rabobank de grootste investeerder in bedrijven waarvan bekend is dat ze dierenwelzijnswetten overtreden. Ook ging de bank in 2015 en 2016 maar met één bedrijf in gesprek over dierenwelzijn, dus het is vrij duidelijk dat dit niet belangrijk gevonden wordt.

Wapenhandel? Hoe zit dat dan?

De Rabobank is samen met de ING de enige andere van de onderzochte banken die in wapenhandel investeert. Hoewel het wapenhandel met conflictgebieden niet toestaat, is het leveren van wapens aan corrupte landen niet uitgesloten in hun beleid. De bank heeft wel eisen op het gebied van mensenrechten voor bedrijven, maar deze gelden niet voor onderaannemers en toeleveranciers. De Rabobank heeft in haar beleid opgenomen dat genderdiscriminatie niet is toegestaan, maar heeft voor bedrijven geen eisen wat betreft vrouwenparticipatie.

Hoe duurzaam en milieuvriendelijk is ABN Amro?

Ook ABN Amro is één van de meest milieuonvriendelijke banken. De bank stelt geen meetbare eisen voor CO2 reductie aan bedrijven. Ook is het één van de grote investeerders in fossiele brandstoffen, waar het net zo veel in investeert als in schone energie. Daarnaast investeert deze bank, net als de Rabobank en ING, veel geld in mijnbouw en weinig in recycling.

Dierenwelzijn heeft geen prioriteit

Ook bij ABN Amro is dierenwelzijn geen prioriteit. De bank investeerde 658 miljoen euro in dieronvriendelijke vleesbedrijven. Hoewel het eisen stelt op het gebied van dierenwelzijn, liet de bank niet blijken dat het dierenmishandeling bij de bedrijven waar het in investeert aanpakt. Daarnaast scoort ABN Amro ook slecht op het gebied van visserijen. Het neemt geen maatregelen om overbevissing of bijvangst tegen te gaan en ook investeringen in illegaal vissen wordt door het beleid niet uitgesloten.

Aandelen bij verschillende kernwapenproducenten

Uit onderzoek blijkt dat ABN Amro aandelen heeft bij verschillende kernwapenproducenten. Verder investeren ze niet in controversiële wapens. Op het gebied van mensenrechten scoort de bank niet slecht, maar het heeft geen beleid op het gebied van vrouwenparticipatie en gelijke beloning voor bedrijven waar het in investeert.

Duurzame en diervriendelijke banken: ASN en Triodos

Zowel ASN bank als Triodos zijn milieuvriendelijkere banken. Beiden investeren alleen in duurzame energie en stellen eisen voor bedrijven op het gebied van uitstoot en de invloed van projecten op de natuur. Ook investeren beiden niet in mijnbouw en hebben ze toegezegd te gaan investeren in recycling. Verder stimuleren ze bedrijven om circulair te ondernemen.

Geen entertainment, bontindustrie en dierproeven

Ook zijn ASN en Triodos diervriendelijker. Geen van deze banken had geïnvesteerd in de onderzochte dieronvriendelijke vleesbedrijven. Ze investeren niet in het gebruik van dieren voor entertainment, de bontindustrie of dierproeven voor cosmetica. Bij dierproeven voor medicijnen worden strenge eisen gesteld. Ze investeren helaas wel in veeteelt, maar onder strenge voorwaarden. De bio-industrie wordt niet gefinancierd en alleen duurzamere en diervriendelijkere initiatieven komen in aanmerking.

Scoren veel beter op het gebied van mensenrechten

Ook investeren beide banken niet in wapenproductie of wapenhandel en scoren ze goed op het gebied van mensenrechten. Wel scoren beide banken slecht op het gebied van gendergelijkheid. Geen van beiden stelt genderparticipatie als eis bij investeringen en Triodos verwacht van bedrijven geen zero-tolerance beleid ten aanzien van genderdiscriminatie. Helaas scoren alle onderzochte Nederlandse banken onvoldoende op het gebied van gendergelijkheid, waardoor er op het gebied van gendergelijkheid eigenlijk geen goede bank te kiezen is.

Geen hoge bonussen!

Ook scoren deze twee banken op andere gebieden goed. Zo zijn het de enige twee onderzochte banken die niet aan hoge bonussen doen (ING, Rabobank en ABN Amro doen dat wel). Daarnaast scoren ze hoog op het gebied van transparantie (de andere drie banken scoren onvoldoende) en scoren ze beter dan de andere drie banken op het gebied van belastingen, financiële sector en gezondheid.

Waar bankier jij? Check de Eerlijke Bankwijzer!

Bankier je nog niet bij ASN of Triodos? Check dan vooral op de Eerlijke Bankwijzer hoe jouw bank scoort op verschillende punten. Tot nu toe scoren ASN en Triodos op vrijwel alle punten beter dan de meeste andere banken en zijn ze de duurzaamste en diervriendelijkste keuze. Een bankrekening openen en overstappen is online makkelijk en snel te regelen, dus het is vrij eenvoudig om op deze manier je leven duurzamer en diervriendelijker te maken.

 

Bronnen:

https://eerlijkegeldwijzer.nl/

https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/beleid-van-banken

Tags:

Ken jij iemand die alles over het veganisme, dierenrechten en het milieu weet en daarnaast ook nog eens vloeiend Mandarijn spreekt? Maak kennis met Elise... en haar 3 lieve katten. Meer blogs lezen…

Elise

Blogger