Waarom is veganist worden goed voor het milieu?

Is veganist worden goed voor het milieu?
Waarschijnlijk heb je op het nieuws al wel eens gehoord dat vlees eten slecht is voor het klimaat, maar eigenlijk is veganist worden om heel veel verschillende redenen goed voor het milieu. Het maken van dierlijke producten kost namelijk enorme hoeveelheden grondstoffen als water, land en voer en zorgt daarnaast ook nog voor vervuilende afvalproducten zoals mest. Dit alles bij elkaar, en op grote schaal, heeft een enorme impact op het milieu.

Het kost veel water
Het maken van vlees en melk kost een heleboel water. Niet alleen moeten de dieren drinken, maar er is ook water nodig om veevoer te laten groeien, om de dieren en stallen schoon te poetsen, om melk en vlees koel te houden en om het slachthuis schoon te maken.
In totaal is er daarom voor het maken van één hamburger van rundvlees gemiddeld 2350 liter water nodig. Voor één liter melk is 1050 liter water nodig. Het gaat dus om enorme hoeveelheden water, en dan heb je er nog niet eens zo heel veel vlees of melk voor. Dit is enorm zonde, want met 158 liter water kun je al een sojaburger maken en met 297 liter water één liter sojamelk. Door dus voor de plantaardige versie te gaan – of gewoon ander plantaardig voedsel – kun je enorm veel water besparen.

Nou en? Er is toch water genoeg
Misschien vraag je je nu af, waarom maakt het uit dat er zo veel water gebruikt wordt? We hebben toch water genoeg? Gelukkig hebben we hier in Nederland voldoende water, maar helaas is dat in veel andere delen van de wereld niet zo. In één derde van de wereld is er te weinig water en er wordt verwacht dat in 2050 twee derde van de wereld te weinig water heeft. In die gebieden wordt vaak diep grondwater gebruikt om toch genoeg water te hebben, maar deze reserves raken op een gegeven moment op en dan is er geen alternatief.
Er is op het moment nog geen duurzaam alternatief om iedereen op de wereld van voldoende water te voorzien in de toekomst en daarom is het juist zo belangrijk om niet onnodig veel water te verspillen. Vaak komt veevoer uit landen waar nu al waterschaarste is en door dat water te gebruiken voor veevoer, dragen wij Nederlanders dus ook bij aan droogte in andere landen.

Het kost veel land
Naast water is er uiteraard ook land nodig om dierlijke producten te maken, bijvoorbeeld voor stallen en slachthuizen. Het meeste land wat nodig is om dierlijke producten te maken, is land om veevoer te verbouwen. Soms krijgt het vee gras van stukken land waar alleen gras kan groeien en bestaat een deel van het veevoer uit plantaardige resten die mensen niet kunnen of willen eten, maar helaas is dit niet genoeg om alle dieren in de vee-industrie te voeden.
Naast dat gras en restafval wordt ook nog eens één derde van alle akkerbouwgrond wereldwijd gebruikt om veevoer te verbouwen. Deze akkerbouwgrond zou veel beter gebruikt kunnen worden om voedsel voor mensen te verbouwen omdat er dan veel minder grond nodig zou zijn. Om één kilo rundvlees te maken is er bijvoorbeeld 4-7 kilo aan voer nodig, terwijl we dus ook 4-7 kilo aan groenten zouden kunnen hebben en op die manier veel meer mensen zouden kunnen voeden.

Wat zou het voor verschil maken?
Onderzoekers hebben berekend dat als iedereen veganist zou worden, we minder land nodig zouden hebben dan we op dit moment gebruiken voor landbouw. Dan zou het dus niet meer nodig zijn om regenwouden te kappen en kunnen we zelfs stukken land terug gaan geven aan de natuur. Veganist worden is dus goed voor het milieu!

Het zorgt voor veel vervuiling
Veeteelt zorgt op verschillende manieren voor vervuiling. Vee zorgt ervoor dat er extra broeikasgassen in de lucht komen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Daarnaast zorgt mest ook voor watervervuiling, omdat dit vaak in rivieren terecht komt. Te veel mest in water leidt tot het sterven van planten en dieren in het water, tot er alleen nog maar algen over zijn. Daarnaast komen antibioticaresten via mest ook weer in de natuur terecht.

En dan de chemicaliën nog
Een tweede manier waarop veeteelt zorgt voor vervuiling, is via het groeien van veevoer. Zoals ik al eerder noemde, wordt één derde van het akkerbouwland gebruikt om veevoer te verbouwen. Daarbij worden vrijwel altijd pesticiden en herbiciden gebruikt, waardoor er voor veevoer enorme hoeveelheden chemicaliën gebruikt worden die vervolgens schade aanrichten aan de natuur.
Daarnaast worden voor het verbouwen van veevoer vaak schadelijkere pesticiden en herbiciden gebruikt dan voor het verbouwen van voedsel voor mensen. Genetisch gemodificeerde maïs en soja worden bijvoorbeeld vaak gebruikt als veevoer en zijn zo gemanipuleerd dat ze tegen extreem giftige chemicaliën kunnen die alle andere planten en dieren om de maïs/sojaplant heen doodmaken. Deze genetisch gemodificeerde maïs en soja mag niet verbouwd worden voor mensen (in elk geval niet voor mensen in Europa en veel andere landen), maar helaas wel als veevoer.

Om deze en de andere genoemde redenen speelt veeteelt een belangrijke rol in het veroorzaken van de opwarming van de aarde, het afnemen van de biodiversiteit, het verdwijnen van natuur en bijzondere ecosystemen en de toenemende waterschaarste en watervervuiling.

Is veganist worden goed voor het milieu? Zeker! Uiteraard zijn er ook andere dingen die milieuproblemen veroorzaken, maar als iedereen veganist zou worden, zou dat een enorm groot deel oplossen.

Tags:

Ken jij iemand die alles over het veganisme, dierenrechten en het milieu weet en daarnaast ook nog eens vloeiend Mandarijn spreekt? Maak kennis met Elise... en haar 3 lieve katten. Meer blogs lezen…

Elise

Blogger