Milieuvoordelen van plantaardig eten: CO2

Dat dierlijke producten ten koste gaan van de belangen van dieren lijkt voor zich te spreken, maar wist je dat de veehouderij ook één van de meest vervuilende industrieën is? Lees hier meer over de milieuvoordelen van veganisme.

Volgens een toonaangevend rapport van de Verenigde Naties is de vleessector verantwoordelijk voor een grotere uitstoot van broeikasgassen dan de totale transportsector. In totaal komt 18% van alle uitstoot (in CO2 equivalenten) voor rekening van de vee-industrie. Negen procent van alle CO2 uitstoot wordt direct of indirect veroorzaakt door de veehouderij. Het aandeel in de uitstoot van methaan en lachgas, twee broeikasgassen die voor meer opwarming van de aarde zorgen dan CO2, is echter nog veel groter;  37% voor methaan en 65% voor lachgasuitstoot.

Ook is de veehouderij de oorzaak van tweederde van alle ammoniakuitstoot. Dit is een belangrijke veroorzaker van zure regen en verzuring van ecosystemen.

Daarnaast wordt de sector ook aangemerkt als de grootste boosdoener van waterverontreiniging. Dierlijke mest, antibiotica, hormonen, chemicaliën en pesticiden (gebruikt bij het verbouwen van veevoer) komen direct in het milieu en tasten hierbij het water en de bodem aan.

Met een plantaardig eetpatroon kies je bewust voor een duurzaam alternatief en een schonere, leefbare planeet!

Wil je meer weten over de milieu-effecten van vlees en andere dierlijke producten en de milieuvoordelen van veganisme, kijk dan vooral de documentaire Cowspiracy. Hierin wordt nog dieper ingegaan op de invloed van de veehouderij op het milieu.